top of page
RELEASER er dyp breath work med fokus å få diafragma til å åpne i alle 6 plan. Release handler om å slippe  ut undertrykkede følelser som skaper ubalanse i det autonome nervesystemet over tid. S Pust relater  hjelper for det meste av ubalanser  i kropp og sinn og er satvisk . -Det betyr på sannskift = sat - som betyr , sanne eller ren visdom . Så sann visdom er at alle undertrykkede følelser/ stress skaper ubalanser i kroppens systemer som over tid kommer i ubalanse og men blir syk. 

Bakgrunnen for at det hjelper mot ubalanser ligger i at vi i dypet av oss selv er energi. Når ubalanser oppstår i vår energikropp ( Eckardt Tolle ) så materialiserer ulike ubalanser i kropp og ego. Dette materialiserer seg i våre kroppslige systemer - Det være seg i det autonome nervesystemet, i våre emisjoner , i muskel og skjeller systemet eller i det Endokrine system . 
, Det kan være seg depresjoner, tristhet , hodepine, migrene, ryggproblemer, relasjons problemer , lette mentale og åndelige ubalanser - stoffskifte problemer 
Alt kommer fra at vår indre energi er i ubalanse . Da alt materialiserer seg fra energi deretter til et kroppslig system, - så all undertrykket energi vil dessverre over tid skaper sykdom og lidelse i oss. Så  PUST release er dyp rengjøring eller nullstilling av kroppens systemer .
Releasen inneholder ulike pusteteknikker for å få ut undertrykte følelser, som stress, irritasjon, sinne, oppgitthet , frykt deretter en fase med no mind meditasjon . 
Deretter er det ulike faser hvor man beveger seg fritt etter musikken, Dette er inkluderer dans , bevegelse og det å finne tilbake til ren bevegelses glede. 

Releasen avsluttes med enten yoga , eller meditasjon i stillhet 

bottom of page