top of page
Image by Zoltan Tasi

NETTAVISEN

Artikkel fra Nettavisen

om PUST yoga og Alexander Teerth.  Artikkelen heter "smerten er en læremester"

Article from Nettavisen about Breath Yoga and Alexander Teerth . The article is called "Pain is a Teacher in disguaise"

NRK

logo-nrk-200x150.png

Artikkel fra NRK.

Er du ein pustar, eller ein pesar?
Du pustar 20.000 gonger om dagen, men tenker sjelden over det. Gjør du det rett, eller blir pustinga eit pes?

Are you a breather, or a pusher ?
You breathe 20,000 times a day, but rarely think about it. Are you doing it right, or has

Breathing has become a pain?

logo-aftenposten-200x150.png

 Artikkel 
Ro er bare et åndedrag unna. Det er mottoet til fysioterapeut og yogalærer Aleksander Skari.

Silence is just a breath away. It is the motto of physiotherapist and yoga teacher Aleksander Teerth

logo kvinner og klær.jpg
logo rød fysioterapeuten.jpg
logo-hjemmet-200x150.png
Water Ripple
Even More

 

www.pustyoga.com tror vi på den transformative kraften til pust og yoga for å hjelpe deg å oppnå et lykkeligere og sunnere liv. Grunnleggeren vår, Alexander er en erfaren fysioterapeut og yogi som forstår hvor mye måten vi puster på påvirker vår generelle helse og velvære. Pusten påvirker faktisk vår mentale og spirituelle helse.  Bli med oss ​​i dag og oppdag fordelene med pustearbeid og yoga for deg selv .PUST yoga, Breath yoga.online - www.pustyoga.com

De fleste av oss har opplevd stress  eller  følelser av skyld og en følelse av å være separat, ensom om disse følelsene i livet, og det kan føre til en rekke lidelser. På Pust Yoga gir vi deg metodene for å redusere stress samt møte dine følelser ved hjelp av kontrollert pusting og andre teknikker. Vår erfaring er at all sykdom, lidelse og følelse av separasjon skaper av ubalanser og en for sterk tilknytning til vårt ego.  I dette arbeidet jobber vi med å få deg til å bygge bedre vaner i forhold til søvn, mat, Pustemeditasjon og hvordan du tjener selvet eller lyset i deg og i din relasjon med andre. Vi er stolte av å tilby en unik og spesialtilpasset opplevelse for alle våre elever, samtidig som vi gir dem de verktøyene de trenger for å skape mer balanse og sann lykke i livet. 

Pust yoga tilbyr fysiske kurs, utdannelse eller online sessioner med pustearbeid, yoga og dybdeforståelse rundt hvorfor en tilbake stilling av kroppen systemer via pusten i normalt gir en forberedt helse, mer overskudd , energi samt en  følelse av enhet dyp fred og innsikt. 

Alexander har siden 14 årsalderen hatt en forkjærlighet for å lære mer om hvordan pusten påvirker våre kroppslige systemer , enten på en negativ måte, eller på en positiv måte. Hele hans liv har i mer eller mindre  grad handlet om om dette arbeidet. Han er utdannet Fysioterapeut , HMS rådgiver, mens anser seg selv som en yogi. Yoga starte han forsiktig med i 14-15 årsalderen med selvstudier . For han handler  PUST og yoga om å gjøre en person hel. Det vil si at man transenderer fra egoet og over til selvet som Echart Tolle beskriver. Våre liv er ofte tomme og fragmatiserte, preget va uro , frykt og skyld når vi er knyttet til egoet. Dette egoet omtales som er det falske selvet. Dette er også min erfaring. Ved pust yoga kan man transendere fra egoet, som i seg selv er ubalanse mot selvet som er i balanse. Det kan gjøres gjennom "rituals" dvs gjennom at man integrerer pustemeditasjoner, yoga og pusteøvelser inn som en essensiell del va hverdagen. 

At www.pustyoga.com, we believe in the transformative power of breath and yoga to help you achieve a happier, healthier life. Our founder, Alexander Lever, is an experienced physiotherapist and yogi who understands just how much the way we breathe affects our overall health and wellbeing. Join us today and discover the benefits of breathwork and yoga for yourself.

Se om PUST metoden med fysioterapeut Alexander Skari på TV2 

logo-tv2-200x150.png
Subscribe to Site

Thanks for submitting!

Meditation_edited.jpg
"Inner silence is just a breath away"
bottom of page