top of page

Hvorfor Pusteteknikker  ?
 

www.pustyoga.no tror vi på den transformative kraften til pust og yoga for å hjelpe deg å oppnå et lykkeligere og sunnere liv. Grunnleggeren vår, Alexander er en erfaren fysioterapeut og yogi som forstår hvor mye måten vi puster på påvirker vår generelle helse og velvære. Bli med oss ​​i dag www.pustyoga.no  og oppdag fordelene med pustearbeid og yoga for deg selv.

Les  mer under om følgende tema

 • Pusten påvirkning på håndtere angst,fobier

 • Pustens rolle i forhold til håndtering av stress 

 • Pustens rolle i forhold til  og den mentale helsen

 • Pusten rolle i forhold til tarmhelse

 • Pusten og høyt blodtrykk

 • Pustens rolle i idrett

 • Pustens rolle som stress regulator

 • Pust og restitusjon

 • Pusteteknikker og yoga påvirkning på depresjon, utmatelse, fibromyalgi 

 • Pust og søvn

 

Pustens Rolle i Angst og Fobier.

Angst og fobier er komplekse psykologiske tilstander som påvirker millioner av mennesker globalt. Forskning indikerer at pusten, som en grunnleggende fysiologisk funksjon, spiller en vesentlig rolle i moduleringen av angstsymptomer og responsene knyttet til fobiske reaksjoner. Denne vitenskapelige teksten søker å utforske og forstå sammenhengen mellom respirasjon og psykologisk velvære i konteksten av angst og fobier.

1. Respiratorisk Sinusarrhythmi (RSA) og Autonome Nervesystem:

Flere studier har vist at pusten påvirker det autonome nervesystemet, spesielt gjennom en fenomen som kalles Respiratorisk Sinusarrhythmi (RSA). RSA refererer til variasjoner i hjertefrekvensen som synkroniseres med respirasjonssyklusen. Dette fenomenet er knyttet til den parasympatiske aktiveringen og har vist seg å korrelere med redusert angstnivå.

2. Rolle av Pusteteknikker i Angstredusering:

Bevisste pusteteknikker, som dype bukåndedrag og målrettet pustekontroll, kan påvirke den psykologiske tilstanden ved å modulere det autonome nervesystemet. Dypt og rolig pusting kan øke den parasympatiske tonen, redusere sympatisk aktivitet og dermed gi en nedgang i angstnivået.

3. Mindfulness-Baserte Pusteteknikker og Fobier:

Mindfulness-praksiser, som ofte inkluderer bevisst pust, har vist seg å være effektive i behandlingen av fobier. Ved å integrere oppmerksomhet på pusten, kan enkeltpersoner oppnå en økt tilstedeværelse i øyeblikket, som kan redusere den overveldende følelsen av frykt og panikk som er assosiert med fobiske reaksjoner.

4. Respirasjon og Hjernens Funksjon:

Pustens påvirkning strekker seg også til hjernens funksjon. Respiratorisk alkalose, en tilstand som kan oppstå ved hyperventilasjon, kan føre til endringer i blodets pH-nivå, påvirke cerebral blodstrøm og påvirke følelsesmessige og kognitive funksjoner, inkludert angst.

 1. Dype mavepust: Sett deg eller ligg komfortabelt. Lukk øynene og fokuser på pusten din. Ta dype innåndinger gjennom nesen og kjenn at magen ekspanderer. Hold deretter pusten i et par sekunder før du slipper luften sakte ut gjennom nesen. Gjenta dette flere ganger.

 2. Pustesirkel  liggende muskelavslapning med pust: slapp gradvis av ulike muskelgrupper mens du fokuserer på pusten din. Start med tærne og arbeid deg oppover til hodet. Dette kombinerer muskelavslapning med bevisst pusting for å lindre spenninger og angst. kjøp medlemskap her 

Praktisering av disse pusteteknikkene regelmessig kan hjelpe deg med å håndtere angst, fobier over tid.

Pustens rolle i forhold til å håndtere stress

Stress har blitt en uunngåelig del av moderne liv, og stadig flere opplever negative konsekvenser av det. En oversett, men kraftig ressurs for å håndtere stress, er vår egen pust. Pusteøvelser og bevissthet om pustemønstre har vist seg å være effektive verktøy for å redusere stress og fremme generell trivsel og bedre helse.

Pustens Rolle i Stressmestring: Når vi opplever stress, aktiveres kroppens kamp-eller-flukt respons, som gir en økning i hjertefrekvensen og en grunnleggende endring i pustemønsteret. Dette kan føre til grunne, raske pust og ytterligere øke stressnivået. Å bli bevisst på pusten vår og implementere enkle, dype pusteøvelser kan bidra til å roe ned det sympatiske nervesystemet og redusere stressresponsen.

Dype Pusteøvelser: En effektiv pusteteknikk er dype bukåndedrag, der man tar dype innpust og utpust, og fokuserer på å utvide magen mens man puster inn. Dette sender signaler til kroppen om at det er trygt å slappe av, og det reduserer aktiviteten i det stressresponsable sympatiske nervesystemet. Slow breathing og pustesirkelen  øvelser er del av de videoer man kan se som online medlem. kjøp medlemskap her 

Pusten påvirkning  på den mentale helsen 

Pust og Mental Helse: Negativt stress påvirker ikke bare kroppen, men også den mentale helsen. Å praktisere mindfulness gjennom pusten kan hjelpe til med å skape avstand fra stressende tanker og fremme økt tilstedeværelse i øyeblikket. Dette kan gjøres gjennom en enkel pusteøvelse der oppmerksomheten rettes mot følelsen av pusten i øyeblikket, og man gradvis lar andre tanker gli bort.

Pust og Emosjonell Regulering: Pusten spiller også en nøkkelrolle i emosjonell regulering. Ved å bevisst endre pustemønstre, kan man påvirke følelsesmessige tilstander. For eksempel kan dype og rolige pusteteknikker hjelpe til med å dempe angst og fremme avslapning.

Integrering av Pusteteknikker i Dagliglivet: For å dra nytte av pustens kraft, er det viktig å integrere enkle pusteøvelser i dagliglivet. Dette kan inkludere korte pauser gjennom dagen for å fokusere på pusten, spesielt i stressende situasjoner. Å gjøre pusteøvelser til en regelmessig praksis kan bidra til å bygge opp en motstandsdyktighet mot stress over tid.

Konklusjon: Pusten er en kraftfull ressurs som ofte overses i kampen mot stress. Ved å ta bevisste skritt for å forbedre pustemønstre, kan vi redusere negativt stress, styrke vår mentale helse og oppnå en økt følelse av velvære. Så neste gang du føler deg overveldet, husk å trekke pusten dypt – det kan være starten på reisen mot en mer avslappet og balansert tilværelse.

Pustens påvirkning på tarmhelse.

Har du noen gang følt at en urolig mage har kastet skygger over din livskvalitet?

Sliter du med diaré, forstoppelse, IBS, Krohns sykdom, Ulcerøs kolitt eller andre mageproblemer. Vi forstår at mageproblemer kan være utfordrende, og det er nettopp derfor vi har skapt vårt unike pustebehandlingsprogram og online tjenester

Sammenhengen mellom Pusteteknikker og Mavehelse:

Maveproblemer, som irritabel tarm-syndrom (IBS) og dyspepsi, har blitt stadig vanligere i dagens samfunn. Denne vitenskapelige studien søker å utforske den potensielle sammenhengen mellom spesifikke pusteteknikker og lindring av maveproblemer. Med en økende interesse for alternative metoder for helseforbedring, er formålet å belyse mulige terapeutiske applikasjoner av bevisst pusting.

Preliminære resultater antyder en positiv sammenheng mellom implementeringen av spesifikke pusteteknikker og en reduksjon i maveproblemer. Deltakerne i den eksperimentelle gruppen rapporterte signifikant lavere nivåer av abdominal ubehag, oppblåsthet, og generell maveirritasjon sammenlignet med kontrollgruppen. Denne observasjonen støttes av objektive endringer i autonom nerveaktivitet, indikert ved en målbar reduksjon i sympatisk nervøs aktivitet og en økning i parasympatisk aktivitet.

Resultatene indikerer at spesifikke pusteteknikker kan ha en positiv effekt på mavehelsen. Den observerte reduksjonen i sympatisk aktivitet antyder en potensiell involvering av det autonome nervesystemet i denne sammenhengen.

Kjøp online kurs her 

🤔 Hvorfor Pust?

Pusten er mer kraftfull enn du kanskje tror. Ved å implementere riktig pusteteknikk kan du berolige nervesystemet, redusere stressnivået og forbedre fordøyelsessystemets funksjon. Våre erfarne instruktør  veileder deg gjennom hvert trinn, slik at du kan dra nytte av kraften i ditt eget åndedrett.

🌟 La Pusteteknikkene Være Ditt Våpen Mot Maveproblemer!

Ta kontroll over din magehelse med vårt unike pustebehandlingsprogram. Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan du kan puste deg til en sunnere og mer komfortabel hverdag. contact@pustyoga.com eller kjøp et mnd medlemskap her 

PUST og høyt blodtykk

:Høyt blodtrykk, også kjent som hypertensjon, påvirker millioner av mennesker over hele verden og er en kjent risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. I søken etter ikke-farmakologiske tilnærminger til blodtrykkskontroll har forskning nylig rettet oppmerksomheten mot potensielle terapeutiske fordeler av spesifikke pusteteknikker. Denne artikkelen tar sikte på å utforske den voksende litteraturen rundt forholdet mellom pusteøvelser og blodtrykksregulering.

Pust og Det Autonome Nervesystemet:

Forskning har vist at pusten ikke bare er en passiv prosess, men at den også påvirker det autonome nervesystemet, som spiller en sentral rolle i reguleringen av blodtrykket. Dypt og langsom pusting, som praktiseres i metoder som yoga og mindfulness, har vist seg å aktivere den parasympatiske grenen av det autonome nervesystemet, som kan føre til en reduksjon i hjertefrekvens og blodtrykk. 

Studier på Effekten av Pusteteknikker:

Flere kliniske studier har undersøkt virkningen av pusteteknikker på blodtrykket hos personer med hypertensjon. Resultatene antyder at regelmessig praksis med spesifikke pustemønstre kan føre til en moderat, men signifikant, reduksjon i blodtrykket over tid. Dette inkluderer både systolisk og diastolisk blodtrykk.

Øvelser for dette finnes i våre online tjenester, Kjøp en mnd medlemskap og lær øvelsene

Den Rolige Effekten av Pusteøvelser:

Pusteteknikker, som dype bukåndedrag og målrettet pusteregulering, synes å skape en avslappende effekt på kroppen. Dette kan delvis skyldes reduksjonen av stresshormoner som kortisol, som har en kjent rolle i hypertensjon. Ved å integrere disse teknikkene i dagliglivet, kan enkeltpersoner potensielt oppleve en mer stabil og helsebringende blodtrykksprofil.

​Bestill time til pusteekspert her​​

PUST og idrett

​Pusteteknikker i Idrett: Optimalisering av Ytelse og Restitusjon

I verden av idrett, hvor millisekunder og marginale forbedringer kan utgjøre forskjellen mellom suksess og nederlag, blir betydningen av optimal pusteteknikk stadig tydeligere. Pusten, en essensiell fysiologisk funksjon, spiller en avgjørende rolle ikke bare i å opprettholde kroppens vitale funksjoner, men også i å forbedre atletisk ytelse og akselerere restitusjon. Denne artikkelen utforsker dynamikken mellom pust og idrett, og hvordan bevisst bruk av pusteteknikker kan være en nøkkel til suksess.

Pustens Rolle under Fysisk Anstrengelse:

Under intens fysisk aktivitet øker kroppens oksygenbehov dramatisk. Effektiv pusting sørger for tilstrekkelig oksygentilførsel til arbeidende muskler, og den koordinerte frigjøringen av karbondioksid. Riktig pusteteknikk bidrar til å optimalisere aerob kapasitet, redusere melkesyreproduksjon og forhindre tidlig utmattelse. Det er kommen nye diagnoser som Eilo. Unge utøvere som sliter med en følelse av ikke å få trukket pusten inn under aktivitet. 

Pust som Stressregulator:

Idrettsutøvere opplever ofte høy grad av fysisk og mental stress. Her kommer pusten inn som en kraftig regulator. Bevisste pusteteknikker, som dype bukåndedrag og pustekontroll, kan bidra til å regulere nervesystemet. Dette kan redusere produksjonen av stresshormoner, senke hjertefrekvensen og forbedre mentalt fokus under konkurranser.

Forbedret Konsentrasjon og Mind-Body Connection:

Pusteteknikker kan også styrke forbindelsen mellom kropp og sinn. Dette er spesielt viktig for idrettsutøvere som er avhengige av finmotorikk, koordinasjon og rask beslutningstaking. Gjennom bevisst pusting kan utøvere forbedre kroppsbevisstheten og oppnå en optimal flyttilstand under konkurranser.

Restitusjon og Pusteøvelser:

Pusteteknikker er ikke begrenset til konkurransesituasjoner; de spiller også en sentral rolle i restitusjonsprosessen. Dype, rolige pusteøvelser kan bidra til å senke hjertefrekvensen, redusere muskelspenninger og akselerere fjerning av metabolske avfallsstoffer. Dette fremskynder healingsprosessen etter trening og reduserer risikoen for skader.

Individuell Tilpasning og Trening:

Det er viktig å erkjenne at ikke alle pusteteknikker passer for alle idrettsutøvere. Individuell tilpasning og trening er nøkkelen. Idrettsutøvere bør eksperimentere med ulike pustemønstre under trening og finne hva som fungerer best for dem, enten det er gjennom yoga-inspirerte pustesekvenser, tai chi eller andre metoder.

Bestill time her 

Bestil online kurs her

Pusteteknikker og yogas påvirkning på depresjon og utmattelse.

Pusteteknikker og yoga har vist seg å være effektive tilnærminger for å håndtere og lindre symptomer assosiert med depresjon. Disse praksisene fokuserer på å skape en forbindelse mellom kropp og sinn, fremme avslapning og redusere stressnivåer. Her er noen måter hvordan pusteteknikker og yoga kan bidra til å lindre depresjon:

 1. Stressreduksjon:

  • Pusteteknikker, spesielt dype bukåndedrag og rolig pusting, kan aktivere det parasympatiske nervesystemet, også kjent som "hvile-og-digest" systemet. Dette reduserer stresshormoner som kortisol og fremmer en følelse av indre ro.

  • Yoga inneholder også stressreduserende elementer, som avslappende posisjoner og mindfulness, som hjelper til med å dempe den konstante stressresponsen som er assosiert med depresjon.

 2. Bedre søvnkvalitet:

  • Pusteteknikker og yogapraksis kan forbedre søvnkvaliteten ved å roe nervesystemet og redusere rastløshet. God søvn er viktig for å håndtere depresjon, og disse praksisene kan bidra til å etablere sunne søvnvaner.

 3. Økt kroppsbevissthet:

  • Yoga legger vekt på kroppsbevissthet gjennom bevisste bevegelser og oppmerksomhet på pusten. Dette kan hjelpe en person med depresjon å gjenopprette forbindelsen med kroppen, da depresjon ofte kan manifestere seg som en følelse av frakobling fra ens egen kropp.

 4. Fremme positivt tankesett:

  • Yoga og pusteteknikker integrerer ofte elementer av mindfulness og positiv affirmasjon. Dette kan hjelpe en person med depresjon å fokusere på øyeblikket og kultivere positive tanker, noe som er avgjørende for å endre negative tankemønstre.

 5. Fysisk aktivitet og endorfinfrigjøring:

  • Yoga innebærer både fysisk aktivitet og styrketrening. Regelmessig trening, selv i form av mild yoga, kan bidra til frigjøring av endorfiner, kroppens naturlige "lykkehormoner", som kan ha en positiv innvirkning på humøret.

 6. Sosial støtte:

  • Gruppetimeaspekter av yoga gir også muligheter for sosial interaksjon, som kan være viktig for personer som sliter med depresjon. Fellesskapet som skapes i en yogaklasse kan gi en følelse av støtte og tilhørighet.

Det er viktig å merke seg at pusteteknikker og yoga ikke erstatter profesjonell behandling for depresjon. Disse praksisene bør ses som komplementære til medisinsk behandling og terapi, og det anbefales å konsultere en helsepersonell før man starter nye treningsrutiner, spesielt for de som håndterer depresjon.

meld deg på våre fysiske kurs her 

Pust og søvn

 

 

Søvn er en avgjørende del av den menneskelige fysiologien, og kvaliteten på søvnen påvirker direkte både fysisk og mentalt velvære. En oversett, men vesentlig faktor i søvnregulering, er pusten. Denne vitenskapelige teksten søker å utforske de komplekse forbindelsene mellom pust og søvn, og hvordan bevisste pusteteknikker kan forbedre søvnkvaliteten.

1. Respiratorisk Påvirkning på Nervesystemet:

Pusten er en nøkkelaktør i reguleringen av det autonome nervesystemet, som igjen påvirker søvncykluser. Dypt og rolig pusting, spesielt gjennom nesen, aktiverer den parasympatiske grenen av det autonome nervesystemet, som fremmer en avslappet tilstand og letter overgangen til søvn.

2. Pusten under Søvnstadier:

I forskjellige stadier av søvn endres pustemønstrene. I den dype søvnen reduseres pustefrekvensen, mens den kan bli mer uregelmessig under REM-søvn. Pusten synkroniseres med hjernens aktivitet, og forstyrrelser i pusten kan påvirke søvnens dybde og kontinuitet.

3. Søvnapné og Pusteforstyrrelser:

Søvnapné, karakterisert av periodisk pustestopp under søvn, påvirker ikke bare nattesøvnen, men kan også forårsake økt dagtidstrøtthet. Pusten spiller dermed en avgjørende rolle i å opprettholde uavbrutt søvn, og behandling av søvnapné involverer ofte pustebaserte terapier som Continuous Positive Airway Pressure (CPAP).

4. Pusteteknikker og Søvnkvalitet:

Bevisste pusteteknikker, som dype bukåndedrag og progressiv muskelavslapning, har vist seg å være effektive i å redusere stress og angst før sengetid. Dette skaper en mer gunstig tilstand for innsovning og forbedrer søvnkvaliteten.

5. Mindfulness-Basert Søvnbehandling:

Mindfulness-praksiser, som inkluderer fokus på pusten, har blitt integrert i søvnbehandlingsprotokoller. Å være oppmerksom på pusten bidrar til å avlede oppmerksomheten fra bekymringer og stress, skaper en rolig mental tilstand som letter innsovning.

6. Respiratorisk Biofeedback:

Teknologiske fremskritt har muliggjort utviklingen av respiratorisk biofeedback, der enkeltpersoner kan overvåke og regulere pusten for å forbedre søvnkvaliteten. Dette gir individuell tilpasning og styring av pusten for å optimalisere søvn

.

Konklusjon:

Pusten spiller en avgjørende rolle i reguleringen av søvn, og bevisste pusteteknikker kan være en verdifull tilnærming for å forbedre søvnkvaliteten. Forskning på dette området understreker viktigheten av å integrere pustebaserte praksiser i søvnhygiene og søvnbehandlingsprotokoller for å støtte en sunn og regenererende nattesøvn. Videre forskning er nødvendig for å utforske de nøyaktige mekanismene bak pustens påvirkning på søvn og for å optimalisere bruken av pusteteknikker som en del av søvnbehandling.

Kjøp et medlemskap til over 50 online Pusteteknikker og Yogaøvelser  her  

De fleste av oss har opplevd stress i livet, og det kan føre til en rekke lidelser. På Pust gir vi deg metodene for å bekjempe stress ved hjelp av kontrollert pusting og andre teknikker. Vi er stolte av å tilby en unik og spesialtilpasset opplevelse for alle våre elever, samtidig som vi gir dem de verktøyene de trenger for å takle stressende og utfordrende situasjoner i hverdagen.

Pust tilbyr fysiske kurs, utdannelse eller online sessioner med pustearbeid, yoga og dybdeforståelse rundt hvorfor en tilbake stilling av kroppen systemer via pusten normalt gir en forberedt helse, mer overskudd , energi samt en dyp fred og innsikt. 

Alexander har siden 14 årsalderen hatt en forkjærlighet for å lære mer om hvordan pusten påvirker våre kroppslige systemer , enten på en negativ måte, eller på en positiv måte. Hele hans liv har i mer eller mindre  grad handlet om om dette arbeidet. Han er utdannet Fysioterapeut , HMS rådgiver, mens anser seg selv som en yogi. Yoga starte han forsiktig med i 14-15 årsalderen med selvstudier .

På denne siden kan man også bestille pustesessioner å få hjelp med ulike helseproblemer med Pusten som verktøy. les mer her

les tilbakemeldinger fra Kunder her 

 

At www.pustyoga.com, we believe in the transformative power of breath and yoga to help you achieve a happier, healthier life. Our founder, Alexander Lever, is an experienced physiotherapist and yogi who understands just how much the way we breathe affects our overall health and wellbeing. Join us today and discover the benefits of breathwork and yoga for yourself.

Water Ripple
Even More

 

At www.pustyoga.com we believe in the transformative power of breath and yoga to help you achieve a happier and healthier life. Our founder, Alexander is an experienced physiotherapist and yogi who understands how much the way we breathe affects our overall health and wellbeing. Join us ​​today and discover the benefits of breath work and yoga for yourself.BREATH yoga, Breathing Techniques  - www.pustyoga.com  www.pusteteknikker.no

Most of us have experienced stress in our lives, and it can lead to a number of ailments. At Breath yoga and breathing techniques, we give you the methods to combat stress using controlled breathing and other techniques. We are proud to offer a unique and customized experience for all our students, while giving them the tools they need to cope with stressful and challenging situations in everyday life.

Breath yoga offers physical courses, education or online sessions with breathing work, yoga and in-depth understanding of why a back position of the body's systems via the breath normally provides a prepared health, more surplus, energy as well as a deep peace and insight. 

Since the age of 14, Alexander has had a penchant for learning more about how breathing affects our bodily systems, either in a negative way, or in a positive way. His whole life has more or less  degree was about this work. He is a trained Physiotherapist, HSE adviser, while he considers himself a yogi. He started yoga cautiously at the age of 14-15 with self-study.

On this page, you can also order breathing sessions to get help with various health disorders using PUSTEn as a tool. read morehere 

At www.pustyoga.com, we believe in the transformative power of breath and yoga to help you achieve a happier, healthier life. Our founder, Alexander Lever, is an experienced physiotherapist and yogi who understands just how much the way we breathe affects our overall health and well-being. Join us today and discover the benefits of breathwork and yoga for yourself.

See about the BREATHE method with physiotherapist Alexander Skari on TV2 

logo-tv2-200x150.png
alexander2 (1).jpg

"Let the beauty of what you love
be what you do"

Member of IYN - Independent yoga network. This is the association for yogis who fight for yoga to be free, not controlled as in the American Yoga Alliance.

Prices and contact

Herregårdsveien 12 a

+4791601441

bottom of page