top of page

Pust og depresjon Hva viser forskning fra Harvard

En studie publisert på Harvard University's database, DASH, utforsket effekten av yoga og kohærent pusting på depressive symptomer hos individer med større depressiv lidelse (MDD). Forskningen viste at depressive symptomer betydelig avtok over en 12-ukers periode med integrert helseintervensjon, som inkluderte Iyengar yoga klasser og kohærent pusting. Deltakerne ble inndelt i en høy-dose gruppe, som deltok i tre yogaklasser per uke, og en lav-dose gruppe, som deltok i to klasser per uke. Begge gruppene viste forbedringer, men det var en indikasjon på at de som deltok oftere (tre ganger per uke) kunne ha en tendens til bedre utfall i form av reduserte depressive scorer etter 12 uker. Denne studien understreker potensialet for yoga og kohærent pusting som en del av et integrert behandlingsregime for MDD [oai_citation:1,Treatment of Major Depressive Disorder with Iyengar Yoga and Coherent Breathing: A Randomized Controlled Dosing Study](https://dash.harvard.edu/handle/1/33029821).

Vil du lese mer?

Abonner på pustyoga.no for å fortsette å lese dette eksklusive innlegget.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page